Lamine Parkelerin Katman Yapıları

Lamine Parkelerin Katman Yapıları

Günümüzde birçok parke çeşidi mevcuttur. Bu çeşitlerden biri lamine parkedir. Çok katmanlı bir yapıya sahip olan lamine parke laminasyon işlemi sürecinden geçerek kaynaştırılan sentetik yapılı bir parke ürünüdür.

 Lamine Parkenin En Alt Katmanının İçeriği

 Genellikle lamine parke iki veya üç katmanlı bir yapıdan meydana gelir. Bu katmanlar birbirlerine sıkıca yapıştırılmış bir vaziyettedir. Bu katmanlardan en alttaki kısımda çoğunlukla daha düşük düzeyde herhangi bir ağaç kullanılmaktadır. Ağaç yerine kontrplak da kullanılmaktadır. Alt katmanda kullanılan ağaç türü rubberwood adı verilen ağaçtır. Bu ağacın botanik olarak hevea brasiliensis şeklinde ifade edilir.

 Lamine Parkenin Üst Tabakasının İçeriği

 Üst katmanda ise lamine parke yapılış sürecinde görev alan ağacın direkt olarak kendisi bulunmaktadır. Bununla birlikte lamine parkelerin en temel özelliği 0 doğal ahşaptan üretilmesidir. Bir başka ifade ile tamamen organik olan ağaçtan üretilmektedir. Doğal olması nedeniyle özellikle son zamanlarda lamine parkelere olan talep oldukça artmıştır.

 Lamine Parkelerin Temel Özellikleri

 Lamine parkeler birçok özelliğe sahiptir. Bu özelliklerinden bir tanesi dayanıklı olmasıdır. Lamine parkelerin katmanı yapılarının olması ve genel olarak üç adet katman taşıması, parkelerin ağırlıklara ve darbelere karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte lamine parkeler çok sayıda modele ve desene sahiptir. Ürün çeşitliliğinin fazla olması, lamine parkelerin tercih edilmesinin bir başka sebebidir. Ayrıca montajlaması da oldukça kolaydır ve süratlidir. Kullanıma her an hazır ve uygundur. Bir bakıma lamine parkeler oldukça pratik olan bir parke çeşididir.

 Lamine Parkelerin Dezavantajı

 Lamine parkeler birçok özelliğe sahiptir ancak bu özellikleri nedeni ile biraz daha maliyetli ürünlerdir. Tamamen doğal maddelerden yapılması ve genel olarak üç katmandan oluşması sebebi ile maliyetler de bu durumlara göre artış göstermektedir. Bununla birlikte en çok tercih edilen model lamine parkelerdir.

 Lamine Parkeler Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

 Lamine parkelerin seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Lamine parkelerde kot farkları oldukça önemli bir konudur. İki katmanlı veya üç katmanlı olan parkeler için fark etmeksizin parçaların yan yana birleştirilmesi sonucu arada kot farklarının oluşmaması gerekir.

Ekonomi