Çocuk Psikolojisi Üzerine Notlar

Çocuk Psikolojisi Üzerine Notlar

Çocuk Psikolojisi Üzerine Notlar

Çocuklar içlerinde bulundukları müthiş enerji ile yorulmadan tükenmeden sürekli olarak artarak gelişen ve büyüyen gruplar olarak ifade edilebilir. Özellikle gelişim dediğimiz olgunun varlığı çocukları çok çok daha değerli kılmaktadır. Nitekim gelişim çocukluk yıllarında en hızlı evresini geçirmektedir. Hızlı bir biçimde gelişen çocuklar aynı zamanda amansız bir biçimde de değişim yaşamaktadır. Söz konusu değişimin psikolojilerinde meydana getirdiği farklılaşma yetişkin bireyler tarafından iyi okunmalıdır. Zira tam anlamı ile anlaşılamayan çocukların ilerleyen yıllarda psikolojik anlamda çıkmazlara girmesi oldukça muhtemeldir. Gelişim ve değişim ekseninde çocuk psikolojisi noktasında bilinçli bir ebeveyn olmak elzemdir. Bu açıdan Bursa psikolog hizmetleri çocuk psikolojisi ile ilgili gerek aile terapileri, gerek çocuk ve yetişkin terapileri ile çocukların daha mutlu olmaları noktasında destek vermektedir.

Çocuklar daha doğum anından itibaren travma serüvenine başlamaktadır. Bir çocuğun başına gelen ilk travma doğumdur. Doğum şekli ne olursa olsun bu durumun izleri uzun bir süre devam etmektedir. Bebeklik döneminde yaşanan farklı psikolojik değişimler genel itibariyle doğum travmasını atlatmaya yönelik kriz dönemleridir. Çocukluk dönemi söz konusu gelişimin doğru tamamlanması durumunda daha rahat geçecektir. Diğer taraftan daha önce ifade edildiği gibi değişimin sürekliliği psikolojik etkinliğin de sürekliliğini ifade etmektedir. Bu açıdan bilinçli ebeveynlerin çocukları doğru yönlendirmeleri ve destek de bulunmaları onlar için oldukça mühimdir. Çocuk psikolojisi anlamında dönemsel bazda gelişim basamaklarına hakim olarak psikolojik destek sağlamak onlar için daha iyi bir çocukluk deneyimini mümkün hale getirir.

Bursa en iyi psikolog hizmetleri alanında kendini ispatlamış psikologlar tarafından verilmektedir. Diğer taraftan çocuk psikolojisi anlamında tecrübesi olan psikologlar bu alanda daha çok tercih edilmektedir. Genel itibarıyla hassas bir yaş grubunun mevcut olması bu alanda görev yapan psikologları da daha önemli kılmaktadır. Söz konusu gruba yapılan bu testlerin zihinsel gelişim sürecinde olması gereken düzeyi yakalaması noktasında net bilgiler sağlar. Söz konusu testlerin ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi standart bir işleyişi bulunmaktadır. Mevcut testlerinin yanılma payları genel itibariyle oldukça azdır.

Sağlık